پاک-فطرت-بافت.jpg1

علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز (۹۵/۲/۱۹): بافت تاریخی شیراز گردشگران را به خود جلب می کند، نه برج های سی طبقه!

پیش از این و در جریان تصویب پیشنهاد شهرداری در شورای شهر شیراز، مبنی بر ساخت دو برج ۲۵ طبقه در مجاورت خیابان زند؛ از جانب شهردار محترم شیراز، معاونین ایشان و برخی اعضاء شورای شهر شیراز اینگونه تبلیغ و ترویج می شد که: ساختمان های بلند مرتبه نماد توسعه شهری است!، ساختمان های بلند نماد پیشرفت و اقدار شهرهاست! و برای جذب گردشگر نیازمند این گونه بلند مرتبه سازی ها هستیم! و با نصب چادر و احداث ساختمان هاى دوطبقه نمى توان جذب توریسـت کـرد!

http://shiraz1400.ir/?p=12112

لازم به ذکر است که تصمیم شهرداری در خصوص ساخت دو برج ۲۵ طبقه تجاری در مجاورت خیابان زند با انتقاد و مخالفت اهالی و کسبه محدوده، اساتید دانشگاه هنر و معماری، اعضاء نظام مهندسی ساختمان، دانشجویان، طلاب و انجمن های زیست محیطی روبرو شد. 

http://shiraze.ir

http://shiraze.ir

http://www.tasnimnews.com

http://edalatkhahan.com

http://alef.ir

http://www.598.ir

http://shiraze.ir

نهایتا با دستور شورای عالی شهرسازی و معماری، مقرر شد که در راستای حفظ حداکثری باغ فرزانه و حفظ منظر شهر شیراز و حفظ منافع عمومی، طرح مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.

http://sobhanehonline.com