Aseman-Hotel
 بالاخره پس از فراز و نشیب های فراوان و انتشار اخبار ضد و نقیض از وضعیت قانونی و مجوزهای هتل آسمان، تخریب یک طبقه این ساختمانِ در حال احداث، آغاز شد.
در سال 1381 تغییر کاربری و احداث هتل اسمان در هفت طبقه به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر شیراز می رسد. سه سال بعد با افزایش تراکم و افزایش طبقات به ده طبقه و کمی بعد، در اواخر سال 1384 با افزایش طبقات تا چهارده طبقه موافقت می شود. متاسفانه در اینجا شاهد تخلف آشکار از مجوزها و مصوبات کمیسیون ماده پنج هستیم که البته عدم تعیین سقف ارتفاعی در مصوبه کمیسیون ماده پنج نیز زمینه ساز تخلفات بعدی بوده است. در ابتدا شهرداری تلویحا اضافه شدن طبقه پانزدهم را می پذیرد و سپس شهرداری و در کمال تعجب سازمان میراث فرهنگی با تایید نقشه های معماری در هجده طبقه و با ارتفاع حدود 70 متر این تخلف را به رسمیت می شناسند. در واقع در مجوز احداث بنا به وسیله بازی با کلمات و سوءاستفاده از عدم تعیین سقف ارتفاعی در مصوبه کمیسیون ماده پنج، سه طبقه به تعداد طبقات افزوده می شود و ارتفاع برخی طبقات نیز تا شش متر افزایش می باید و در نهایت ساختمانی با ارتفاع معادل یک ساختمان 21 طبقه شکل می گیرد.
عملیات ساختمانی با نظارت فنی آقای مهندس سید محسن معین و آقای مهندس حسن پورعوض آغاز می شود و پس از احداث طبقات فوقانی و مسجل شدن نقض حریم بصری بنای میراثی ارگ کریم‌خان و رسانه ای شدن موضوع، شورای عالی شهرسازی و معماری، واکنش نشان داده و دستور تخریب طبقه فوقانی و لغو مجوزهای مربوطه و کاهش تعداد طبقات به چهارده طبقه را صادر می نماید.
هرچند ورود شورای عالی معماری و شهرسازی به این موضوع قدری افتضاح موجود را تعدیل خواهد کرد، اما بر خلاف فضاسازی‌های رسانه ای و قهرمان سازی از شهرداری و میراث فرهنگی، کاهش یک طبقه تاثیری بر حفظ حریم بصری بنای ارگ کریم‌خان ندارد. برای حفظ حریم بصری این بنای میراثی حداقل چهار طبقه از ساختمان هتل آسمان باید تخریب شود.
صدور مجوزهای خلاف قانون توسط شهرداری و کمیسیون ماده پنج و سکوت همراه با تایید سازمان میراث فرهنگی و عدم تعیین سقف ارتفاعی در مصوبه کمیسیون ماده پنج عامل اصلی بروز این وضعیت است. شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی قطعا باید نسبت به رویه موجود در کمیسیون ماده پنج و شهرداری شیراز تجدید نظر کنند. نهادهای نظارتی می بایست به موضوع صدور مجوز ها و تایید نقشه ها توسط شهرداری و سازمان میراث فرهنگی نیز ورود کرده و با متخلفین برخورد قانونی نمایند.