نوشته های تازه

بیانیه «شماره پنج»

بیانیه تحلیلی شماره پنج ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (دی ماه 93 تا فروردین 94) این پنجمین بیانیه تحلیلی است که گروه مطالعات شهری فاطر به محضر مردم شریف شیراز تقدیم می کند. از آنجا که این گروه از بدو تأسیس و با شروع فعالیت، …

ادامه مطلب »

بیانیه «شماره چهار»

بیانیه تحلیلی شماره چهار ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (مهر 93  تا  دی93) بر اساس وعده خویش به مردم شریف شیراز بار دیگر و در حد بضاعت به بررسی عملکرد مجموعه مدیریت شهری شیراز در سه ماهه گذشته پرداخته ایم. برگزاری همایش های متعدد و …

ادامه مطلب »

بیانیه «شماره سه»

بیانیه تحلیلی شماره سه ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در چهار ماه گذشته (خرداد 93 تا مهر 93) چنانچه پیش‌از این تداوم نظارت اجتماعی بر مجموعه مدیریت شهری شیراز را از طریق آسیب‌شناسی مستمر و اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی معهود خویش و مردم شریف شیراز قرار داده بودیم؛ …

ادامه مطلب »