خانه / سرتیتر / نقشه شفافیت

نقشه شفافیت

نقشه شفافیت
سندی است که میزان شفافیت در بخش های مختلف یک سازمان یا مجموعه را نشان می دهد. نقشه شفافیت مشخص می کند که عملکرد یک نهاد یا یک مسئول چقدر شفاف است. عموما این نقشه از شناسایی دقیق حوزه های کاری، وظایف، فعالیت ها، روندها و فرآیند های سازمان ها و بررسی میزان شفافیت هر یک از موارد ذکر شده (بر اساس اسناد و مدارک موجود) تهیه و تدوین می شود.

شورای_شهر_شیراز به لحاظ میزان شفافیت در وضعیت بسیار ضعیف و نامناسبی قرار دارد.
گذشته ای که با مسئولیت پذیری منتخبان در شورای_پنجم_شهر_شیراز می تواند چراغ راه آینده باشد.
مشاهده نقشه شفافیت #شواری_شهر_شیراز:point_down:
http://map.tp4.ir/post/9

گروه مطالعات شهری فاطر
t.me/fater_group

درباره گروه فاطر

همچنین ببینید

جستاری کوتاه در باب جریان‌شناسی تخریب‌کنندگان بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز

🔹 به زعمِ زعمای روشنفکریِ آن روزها، فرنگی‌مآبی از فرق سر تا نوک پا تنها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.