خانه / درباره ما

درباره ما

در شرایطی که اهمیت مسائل و موضوعات عمدتا سیاسی و اقتصادی در مقیاس ملی، افکار عمومی را از توجه به مسائل و مشکلات محلی و زمینه های بروز آن دور نموده و توسط عمدۀ گروه های سیاسی، مشارکت های اجتماعی در حد حضور صرف در انتخابات تقلیل داده شده است و رسانه های محلی نیز به هر دلیلی از انجام رسالت خویش بازمانده اند؛ جمعی از متخصصین، اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز در اواخر سال 92 با هدف اصلاح امور شهر شیراز ، به بررسی و آسیب شناسی امور شهری پرداختند. بدین ترتیب از اجتماع این افراد در حوزه بررسی های تخصصی مسائل و مشکلات موجود، زمینه ها و بسترهای ایجاد آن و همچنین پژوهش های علمی مرتبط، گروه مطالعات شهری فاطر شکل گرفت.
گروه فاطر تا کنون بیش از ده نشست تخصصی با موضوع مسائل و معضلات شهر شیراز و با حضور اساتید، صاحب نظران و مدیران اسبق و فعلی شهری برگزار نموده که شاخص ترین آن “اولین نشست شهرسازی اسلامی و چشم انداز شهر شیراز” در اسفند ماه 92 و نشست شهرسازی انسان گرا با همکاری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز در آذر ماه سال 94 بوده است.
رویکرد گروه مطالعات شهری فاطر منطبق بر احکام الهی، اصول قانون اساسی، سیره امام راحل(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) است. این گروه به عنوان یک کانون تفکر مستقل و مردمی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، آگاه سازی اجتماعی، نظارت مستمر بر مجموعه مدیریت شهری، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات شهری را رسالت خود می داند و به دور از هر گونه وابستگی سیاسی و اقتصادی تا کنون در بازه های زمانی سه ماهه به بررسی مستمر فعالیت های مدیریت شهری در قالب تدوین و انتشار بیانیه های مستند و مستدل پرداخته است.

fater