الله‌وردی‌خان گرجی، والی وقت فارس، این مدرسه را اختصاصا برای حضور و تدریس صدرالمتالهین مهیا ساخت. این مدرسه در زمان خود یکی از پیشروترین دانشگاه‌ها محسوب می‌شد و طلاب در آن از تمامی علوم زمان خود بهره می‌بردند. اما سال‌هاست که رونق گذشتهٔ خود را از دست داده و به خصوص با بی‌مهری‌های سال‌های گذشته، دچار انزوا و صدمات زیادی شده است.

🔸در اوایل دههٔ هشتاد اولین تخریب‌های مجاور مدرسهٔ خان آغاز شد. با انگیزه‌های قابل درک‼️ محدودهٔ مجاور مدرسهٔ خان برای ساخت یک مجتمع تجاری انتخاب شده بود. شهرت مدرسهٔ خان و حضور گردشگران، جذابیتی ایجاد کرده بود که می‌توانست برای رونق بیشتر و افزایش درآمد مجموعهٔ تجاری، مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چنین جذابیتی نمی‌توانست از چشمان طماع مثلث مذکور در یادداشت پیشین، دور بماند و بالاخره هم مورد دست‌اندازی قرار گرفت.

به روش معمول، برای جلوگیری از حساسیت‌ افکار عمومی، تخریب‌ها از عمق شروع شد و به تدریج کلیه ابنیه مجاور مدرسه تخریب شد.

اعتراضاتی نیز به گوش رسید. از جمله اینکه تجاری‌سازی مجاور مدرسهٔ خان مورد اعتراض آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای ، مدیر بنیاد حکمت اسلامی صدرا واقع شد. ایشان مجموعهٔ تجاری را ناسازگار با کارکرد مدرسهٔ خان و مخدوش کنندهٔ ارزش میراثی و کارکرد مذهبی-تاریخی آن می‌دانست. وی خواستار ایجاد یک مجموعهٔ فرهنگی، علمی در مجاور مدرسه بود.

🔸بالاخره اعتراضات راه به جایی نبرد و قدرت پول و جریان سرمایه، مثل همیشه راه خود را باز کرد. در نتیجه یکی از شاهکارهای بی بدیل معماری اسلامی-ایرانی توسط یک مجتمع تجاری محصور شد. این فرصت می‌توانست در خدمت ساخت یک دانشگاه، یا مرکز فرهنگی یا موسسه علمی قرار گیرد. می‌شد با ساخت یک اندیشکده یا دانشکدهٔ فلسفه و حکمت اسلامی، به احیای دوران باشکوه علمی در شیراز امیدوار بود. اما این فرصت در زیر توده‌های حرص و طمع مدفون شد و برای همیشه از میان رفت.

🔸طبق روال معمول، این اقدام هم با تعابیری چون اشتغال‌زایی و نوسازی بافت فرسوده و حذف معضلات اجتماعی و رونق بخشی به بافت تاریخی و … توجیه شد و پروژه موسوم به نیکان، با سلام و صلوات و با حضور کسانی که قرار بود امانت‌دار و حافظ مواریث فرهنگی و تاریخی باشند؛ پس از تخریب ‌های گستردۀ بافت تاریخی، در سال ۱۳۹۱ آغاز به کار کرد.

🔸الله‌وردی‌خان گرجی ، مسیحی‌زاده‌ای که بعدها به اسلام مشرف شد، حاکم علم‌دوست غیر ایرانی؛ چه خدمتی به اسلام، ایران، فارس و شیراز کرد؟!، و امروز متظاهرین به ظواهر دینی و شیفتگان خدمت! و مدعیان تشرّع!!، با آثار و مظاهر فرهنگ اسلامی-ایرانی چه می‌کنند؟!!

روح ملاصدرا و الله‌وردی‌خان دربارهٔ ایشان چه قضاوت خواهد کرد؟! آیندگان در مورد اینان چه خواهند گفت؟! قطعا نخواهند گفت که چه نیک امانت‌دارانی بودند!!!

باز هم حضور چهره‌هایی آشنا!👆👆👆👆👆

امانت داران میراث یک ملت!

در کجای دنیا با مواریث ارزشمند خود چنین می‌کنند؟!