نوشته های تازه

بیانیه «شماره یک»

بیانیه تحلیلی شماره یک ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در شش ماه گذشته (شهریور ماه ۹۲ تا اسفند ۹۲) بیش از هشت ماه از انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز می گذرد. انتخاباتی که در ذیل سایه انتخابات ریاست جمهوری، بیم آن می رفت چندان مورد استقبال قرار …

ادامه مطلب »