نوشته های تازه

بیانیه در خصوص تغییر کاربری باغ فرزانه

باسمه تعالی بیانیه در خصوص مصوبه احداث برج ۲۵طبقه خیابان زند   شورای شهر شیراز در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ در حالی که مردم خود را برای آغاز سال جدید مهیا می کردند، در جلسه ای فوق العاده و به پیشنهاد شهرداری، مصوبه ای را با قید دو فوریت و کمترین کار …

ادامه مطلب »

بیانیه «شماره یک»

بیانیه تحلیلی شماره یک ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در شش ماه گذشته (شهریور ماه ۹۲ تا اسفند ۹۲) بیش از هشت ماه از انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز می گذرد. انتخاباتی که در ذیل سایه انتخابات ریاست جمهوری، بیم آن می رفت چندان مورد استقبال قرار …

ادامه مطلب »