نوشته های تازه

تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه کشور

یادداشت تحلیلی ذیل توسط دکتر خلیل حاجی پور، مدیر گروه مطالعات شهری فاطر نگاشته و در روزنامه خبر جنوب مورخ 95/5/27 منتشر شده که در اینجا بازنشر می گردد. تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه کشور دکتر خلیل حاجی پور: مفهوم مدیریت یکپارچه شهری که …

ادامه مطلب »

میراث تاریخی شیراز را مجددا به صلیب نکشید!

مطلب ذیل توسط یکی از شهروندان شیرازی در خصوص تحولات اخیر پیرامون بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز نگاشته و به وب سایت گروه ارسال شده که در پی می آید: میراث تاریخی شیراز را مجددا به صلیب نکشید! این روزها صحبت درباره بافت شیراز و مشکل ترافیک اطراف حرم یکی …

ادامه مطلب »

بیانیه شماره ده (فروردین 95 تا تیر 95)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره 10 ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین ماه 95 تا تیر­ماه 95) در آستانۀ آغاز آخرین سال فعالیت چهارمین دورۀ شورای اسلامی شهر شیراز و با گذشت حدود سه سال از همراهی گروه مطالعات شهری فاطر با مردم شهر شیراز …

ادامه مطلب »

به بهانه برابری

به بهانه برابری محسن باقری نابرابری اجتماعی، خصیصه ذاتی جوامع سرمایه داری است و شهرهایی با ساختار ناعادلانه در نظام سرمایه داری امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. منابع مالی و درآمد خانوار، مهمترین عامل دسترسی به مسکن به شمار می رود، اما به دلیل عدم انطباق …

ادامه مطلب »

مواضع دوگانه و حافظه کوتاه!

علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز (95/2/19): بافت تاریخی شیراز گردشگران را به خود جلب می کند، نه برج های سی طبقه! پیش از این و در جریان تصویب پیشنهاد شهرداری در شورای شهر شیراز، مبنی بر ساخت دو برج 25 طبقه در مجاورت خیابان زند؛ از جانب شهردار محترم شیراز، …

ادامه مطلب »