نوشته های تازه

نامه گروه مطالعات شهری فاطر به شورای شهر شیراز در خصوص احداث خیابان مجاور حرم حضرت احمدبن موسی (ع)

اخیرا موضوع احداث خیابانی جدید در بافت تاریخی شهر شیراز و در مجاورت حرم حضرت احمدبن موسی از جانب شورای شهر شیراز در حال پیگیری است که متاسفانه همانند سایر اقدامات شورا، اطلاع رسانی مناسبی در مورد آن انجام نمی شود. نظر به اهمیت موضوع و احتمال تخریب گسترده بافت تاریخی …

ادامه مطلب »

تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه کشور

یادداشت تحلیلی ذیل توسط دکتر خلیل حاجی پور، مدیر گروه مطالعات شهری فاطر نگاشته و در روزنامه خبر جنوب مورخ 95/5/27 منتشر شده که در اینجا بازنشر می گردد. تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه کشور دکتر خلیل حاجی پور: مفهوم مدیریت یکپارچه شهری که …

ادامه مطلب »

میراث تاریخی شیراز را مجددا به صلیب نکشید!

مطلب ذیل توسط یکی از شهروندان شیرازی در خصوص تحولات اخیر پیرامون بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز نگاشته و به وب سایت گروه ارسال شده که در پی می آید: میراث تاریخی شیراز را مجددا به صلیب نکشید! این روزها صحبت درباره بافت شیراز و مشکل ترافیک اطراف حرم یکی …

ادامه مطلب »

بیانیه شماره ده (فروردین 95 تا تیر 95)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره 10 ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین ماه 95 تا تیر­ماه 95) در آستانۀ آغاز آخرین سال فعالیت چهارمین دورۀ شورای اسلامی شهر شیراز و با گذشت حدود سه سال از همراهی گروه مطالعات شهری فاطر با مردم شهر شیراز …

ادامه مطلب »

به بهانه برابری

به بهانه برابری محسن باقری نابرابری اجتماعی، خصیصه ذاتی جوامع سرمایه داری است و شهرهایی با ساختار ناعادلانه در نظام سرمایه داری امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. منابع مالی و درآمد خانوار، مهمترین عامل دسترسی به مسکن به شمار می رود، اما به دلیل عدم انطباق …

ادامه مطلب »