انتقاد گروه مطالعات شهری فاطر به امام جمعه شیراز و استاندار فارس در نامه به ذبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

گروه مطالعات شهری فاطر اخیرا اطلاع یافت در جلسه ای که به میزبانی تولیت محترم آستان مقدس احمدی و محمدی (علیهما سلام) تشکیل شده، با تاکید و اصرار امام جمعه محترم شهر شیراز و تایید و همراهی استاندار محترم فارس و بی تفاوتی مدیر کل میراث فرهنگی فارس و انفعال نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز که همگی در جلسه مذکور حضور داشته اند؛ مقرر شده که خیابان عریض موازی با خیابان حضرتی و با گذر از بافت تاریخی احداث شود. احداث این خیابان تخریب گسترده بافت تاریخی را به دنبال خواهد داشت و از این رو گروه مطالعات شهری فاطر طی نامه ای ضمن گزارش این تصمیم، از دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری جهت پیشگیری از این اقدام، استمداد طلبیده است.

 

%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c