نامه گروه مطالعات شهری فاطر به مدیر کل راه و شهرسازی فارس

گروه مطالعات شهری فاطر:

در اواخر فروردین ماه سال جاری بود که با اطلاع از صدور مجوز تغییر کاربری و احداث ساختمانی بلند مرتبه در حریم درجه یک باغ ارم و تغییر کاربری های مکرر باغات قصردشت، نامه ای به دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری جهت اطلاع موضوع ارسال کردیم. (تصویر ذیل)

1

این نامه توسط مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی به مدیر کل راه و شهرسازی فارس، جناب آقای مقبلی جهت ادای توضیحات ارسال می شود. ایشان نیز در پاسخ و طی نامه ای محرمانه ضمن ادای توضیحاتی در خصوص روند صدور مجوزهای تغییر کاربری، ارسال موارد خاص تغییر کاربری باغات قصردشت توسط گروه فاطر را درخواست می نماید که در جواب رونوشت نامه ایشان به این گروه، نامه ای تنظیم و مجددا بر ضرورت انتشار عمومی اطلاعات مربوط به کمسیون ماده پنج اصرار و به طبقه بندی بدون دلیل مکاتبات و اسناد حاوی اطلاعات غیر طبقه بندی شده، انتقاد می شود که تصویر نامه جهت اطلاع مخاطبین عزیز در اینجا قابل دریافت است. (تصیر ذیل)

2