بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۷ (دی ماه ۹۶ تا فروردین ماه ۹۷)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۷ (دی ماه ۹۶ تا فروردین ماه ۹۷)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۷ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (دی ماه ۹۶ تا فروردین ماه ۹۷) سال ۱۳۹۷ و بیانیه تحلیلی شماره ۱۷ آغاز پنجمین سالی است که توفیق همراهی با مردم شریف و نجیب شیراز را داریم و امیدواریم طی این هفده فصل گذشته...

بیشتر بخوانید
بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۶ (مهر ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۶)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۶ (مهر ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۶)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۶ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (مهر ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۶) با پایان پاییز سال جاری، فصلی دیگر از همراهی گروه مطالعات شهری فاطر با مردم شریف شیراز گذشت. در این مدت، بنا به اقتضای شرایط شورای جدید و به حسب...

بیشتر بخوانید
بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۵ (تیر ماه ۹۶ تا مهر ماه ۹۶)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۵ (تیر ماه ۹۶ تا مهر ماه ۹۶)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۵ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (تیر ماه ۹۶ تا مهر ماه ۹۶) اعضای گروه مطالعات شهری فاطر طی چهار سال گذشته تلاش داشته اند به عهد خود با مردم شریف شیراز پایبند بوده و در حد توان با نگاه تخصصی عملکرد مدیریت شهری...

بیشتر بخوانید
بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۴  (فروردین ماه ۹۶ تا تیر ماه ۹۶)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۴ (فروردین ماه ۹۶ تا تیر ماه ۹۶)

 باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۴ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین ماه ۹۶ تا تیر ماه ۹۶) گروه مطالعات شهری فاطر همچون گذشته توفیق و افتخار همراهی با مردم شریف شیراز را دارد. این چهاردهمین فصل از همراهی ما با شماست که همانند گذشته...

بیشتر بخوانید
بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۳ (دی ماه ۹۵ تا فروردین ماه ۹۶)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۳ (دی ماه ۹۵ تا فروردین ماه ۹۶)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۳ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (دی ماه ۹۵ تا فروردین ماه ۹۶) بنا به سنت چندین سالۀ گروه مطالعات شهری فاطر، سیزدهمین بیانیۀ تحلیلی به محضر مردم شریف شیراز تقدیم می‌شود. در این بیانیه، موضوعاتی از قبیل بودجه ۹۶...

بیشتر بخوانید
بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۲ (مهر ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۵)

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۲ (مهر ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۵)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۲ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (مهر ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۵) در آغازین روزهای زمستان  ۹۵ دوازدهمین بیانیۀ تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر به حضور مردم شریف شیراز تقدیم می‌شود. تمام تلاش ما در سه سال گذشته مصروف این...

بیشتر بخوانید
بیانیه شماره یازده (تیر ۹۵ تا مهر ۹۵)

بیانیه شماره یازده (تیر ۹۵ تا مهر ۹۵)

باسمه تعالی بیانیه تحلیلی شماره 11  ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (تیر ماه ۹۵ تا مهر ماه ۹۵) یازدهمین بیانیه تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر که به رصد و بررسی اهمّ رویدادها و عملکرد مدیریت شهری در سه ماهه دوم سال جاری پرداخته است، تقدیم...

بیشتر بخوانید
بیانیه شماره ده (فروردین ۹۵ تا تیر ۹۵)

بیانیه شماره ده (فروردین ۹۵ تا تیر ۹۵)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۰ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین ماه ۹۵ تا تیر­ماه ۹۵) در آستانۀ آغاز آخرین سال فعالیت چهارمین دورۀ شورای اسلامی شهر شیراز و با گذشت حدود سه سال از همراهی گروه مطالعات شهری فاطر با مردم شهر شیراز و نقد...

بیشتر بخوانید
بیانیه «شماره نه»

بیانیه «شماره نه»

باسمه تعالی بیانیه تحلیلی شماره ۹  ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (دی ماه ۹۴ تا فروردین­ ماه ۹۵) در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۵ که مصادف با آغاز سومین سال فعالیت گروه مطالعات شهری فاطر است، نهمین بیانیه تحلیلی به محضر مردم شریف شیراز تقدیم می شود....

بیشتر بخوانید
بیانیه «شماره هشت»

بیانیه «شماره هشت»

باسمه تعالی بیانیه تحلیلی شماره هشت  ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (مهر ماه ۹۴ تا دی­ ماه ۹۴) با عرض پوزش از محضر مردم شریف شیراز به دلیل تاخیر ناخواسته ای که در انتشار بیانیه تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر به وجود آمد، به بررسی و آسیب شناسی...

بیشتر بخوانید