نوشته های تازه

بیانیه شماره ۲۵ (فروردین تا تیر ماه ۹۹)

باسمه تعالیبیانیه تحلیلی شماره ۲۵ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماه گذشته (فروردین تا تیر ماه ۹۹) بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در سه ماهه گذشته نشان می دهد که عمده وقت شورا به مسائل و مباحث کم اهمیت، تکراری یا بعضا متناقض گذشته است. مساعدت به …

ادامه مطلب »

نامه مدیر گروه مطالعات شهری فاطر به رئیس شورای شهر شیراز

متاسفانه علی رغم توصیه دلسوزان و مطالبه عموم مردم، طی یک دهه گذشته، ادوار شورا و مدیران شهری بر خلاف چارچوب‌های قانونی و ضوابط اداری، شهرداری شیراز را به محلی برای بکارگیری و اشتغال نزدیکان سیاسی و خانوادگی تبدیل کردند. طی اظهارات پراکنده اعضای شورای شهر، به شکل گیری بدنه‌ای سیزده هزار نفره از کارکنان شهرداری اشاره شده است.

ادامه مطلب »

بیانیۀ تحلیلی شماره ۲۳ (تیر ۹۸ تا مهر ماه ۹۸)

دو سال از آغاز فعالیت پنجمین شورای اسلامی شهر شیراز گذشت، در این مدت بارها از سوی جناح های سیاسی که همه چیز را از عینک سیاست و سیاسی کاری می نگرند به بدترین ها متهم شدیم، اما بی‌تفاوت به این حاشیه های کم اهمیت در مسیر خویش به فضل الهی به پیش رفتیم و خدا را شاکریم که ما را بر عهد خویش ثابت‌قدم قرار داد. طی این شش سال نه تنها تیغ تیز نقد ما کند نشد بلکه تجربه سالهای گذشته، توجه گروه مطالعات شهری فاطر را بر مسائل اصلی شورا و شهرداری و علت العلل مسائل متمرکز کرد، اما آنچه گروه های سیاست زده از درک آن عاجزند، چگونگی جلب مشارکت فعال نخبگان و عموم مردم برای اصلاح امور است. امری که روند اصلاح مسائل کلان کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.

ادامه مطلب »

بیانیۀ تحلیلی شماره ۲۲ (فروردین ۹۸ تا تیر ماه ۹۸)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۲۲ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین ۹۸ تا تیر ماه ۹۸) بررسی عملکرد سه ماهۀ گذشته شورا و شهرداری شیراز و سایه سنگین مسائل حاشیه‌­ای بر وظایف اصلی و رخوت حاکم بر مدیریت شهری هر فرد دلسوزی را نگران …

ادامه مطلب »